Spójrz na planszę i uczciwie przed samym sobą określ w której jesteś fazie.
Pamiętaj, zawsze jest nadzieja na normalne życie.